Shipping info

 

Save delivery:

It is our responsibility that your artwork is sent with the utmost care and arrives in perfect condition at the specified delivery address.

Paintings, especially if they were made recently, need drying time. Only when the paint has completely dried out can the painting be packaged and shipped without any problems. As soon as we have received your order for delivery, we will inform you of the delivery time.

Shipping costs:

We have pre-determined shipping costs for almost all paintings in our portfolio. We ship paintings from € 100 for free. Shipping costs for customized paintings or large sizes may vary. Depends on the size, weight and destination.

Customer-specific assignments:

You will always receive a detailed quote in advance for customer-specific assignments. As soon as we have received your order for delivery, we will inform you of the delivery time. Only then can we calculate the transport / shipping costs and pass them on to you.

Carriers:

We only use professional carriers such as Fedex, DHL, UPS etc.

Damages on arrival:
You have the right to check the package for damage upon arrival. Once you have accepted the package, the delivery is complete.

--

NL versie:

Bezorging:
Het is onze verantwoordelijkheid dat uw schilderij met de grootste zorg wordt verzonden en in perfecte staat aankomt op het opgegeven afleveradres.

Schilderijen, vooral als ze recent zijn gemaakt, hebben droogtijd nodig. Pas als de verf volledig is uitgedroogd kan het schilderij zonder problemen worden verpakt en verzonden. Zodra wij uw bestelling voor levering hebben ontvangen, zullen wij u informeren over de levertijd.

Verzendkosten:
We hebben vooraf vastgestelde verzendkosten voor bijna alle schilderijen in ons portfolio. Wij verzenden schilderijen vanaf € 100 gratis. Verzendkosten voor schilderijen die in opdracht zijn gemaakt of grote maten kunnen variëren. Afhankelijk van de grootte, het gewicht en de bestemming.

Klantspecifieke opdrachten:
Voor klantspecifieke opdrachten ontvangt u altijd vooraf een gedetailleerde offerte. Zodra wij uw bestelling voor levering hebben ontvangen, zullen wij u informeren over de levertijd. Alleen dan kunnen wij de transport/verzendkosten berekenen en aan u doorberekenen.

Vervoerders / transport:
Wij maken alleen gebruik van professionele vervoerders zoals Fedex, DHL, UPS etc.

Schade bij aankomst:
U heeft het recht het pakket bij aankomst te controleren op beschadigingen. Zodra u het pakket heeft geaccepteerd, is de levering voltooid.

--

Deutsche fassung:

Lieferung:
Es liegt in unserer Verantwortung, dass Ihr Gemälde mit größter Sorgfalt versendet wird und in einwandfreiem Zustand an der angegebenen Lieferadresse ankommt.

Gemälde, insbesondere wenn sie vor kurzem entstanden sind, brauchen Trocknungszeit. Erst wenn die Farbe vollständig getrocknet ist, kann das Gemälde problemlos verpackt und versendet werden. Sobald wir Ihre Bestellung zur Lieferung erhalten haben, teilen wir Ihnen die Lieferzeit mit.

Versandkosten:
Wir haben für fast alle Gemälde in unserem Portfolio vorab festgelegte Versandkosten. Wir versenden Gemälde ab 100 € versandkostenfrei. Die Versandkosten für kundenspezifische Gemälde oder Großformate können variieren. Abhängig von Größe, Gewicht und Zielort.

Kundenspezifische Aufgaben:
Für kundenspezifische Einsätze erhalten Sie immer vorab ein detailliertes Angebot. Sobald wir Ihre Bestellung zur Lieferung erhalten haben, teilen wir Ihnen die Lieferzeit mit. Erst dann können wir die Transport-/Versandkosten berechnen und an Sie weitergeben.

Spedition / Transport:
Wir verwenden nur professionelle Spediteure wie Fedex, DHL, UPS usw.

Schäden bei der Ankunft:
Sie haben das Recht, das Paket bei der Ankunft auf Beschädigungen zu überprüfen. Sobald Sie das Paket angenommen haben, ist die Lieferung abgeschlossen.