Happy at the Mediterranean sea 3

New
€249.00

Happy at the Mediterranean Sea 3 - Size 30 x 24 cm / 12 x 9,5 inches

I can often be found on the beach or on the promenade and it is great to observe people in motion. This is the 3rd painting from the series Happy at the Mediterranean Sea. It is now February in Spain but I already have summer on my mind as you can see. There will be some more beach scenes to come!

 

Ik ben vaak te vinden op het strand of op de boulevard en het is geweldig om mensen in beweging te zien. Dit is het 3e schilderij uit de serie Blij aan de Middellandse Zee. Het is nu februari in Spanje, maar ik heb al zomer in mijn hoofd zoals je kunt zien. Er zullen nog wat strandtaferelen volgen!

 

Ich bin oft am Strand oder an der Promenade anzutreffen und es ist toll, Menschen in Bewegung zu beobachten. Dies ist das 3. Bild aus der Serie Happy at the Mediterranean Sea. Es ist jetzt Februar in Spanien, aber ich habe schon Sommer im Kopf, wie Sie sehen können. Es werden noch einige weitere Strandszenen folgen!

Impressionism:

Original painting by the artist Liudmila Khizhniak (Signed Mila) - oil paint on canvas - impasto / hardboard - unframed

Size 30 x 24 cm / 12 x 9,5 inches

Color shade between Blue, beige, and white

 

Shipping: We have pre-determined shipping costs for almost all paintings in our portfolio. We ship paintings from € 100 for free. Shipping costs for customized paintings or large sizes may vary. Depends on the size, weight and destination.

 

Verzending: We hebben vooraf vastgestelde verzendkosten voor bijna alle schilderijen in ons portfolio. Wij verzenden schilderijen vanaf € 100 gratis. Verzendkosten voor schilderijen die in opdracht zijn gemaakt of grote maten kunnen variëren. Afhankelijk van de grootte, het gewicht en de bestemming.

 

Versand: Wir haben für fast alle Gemälde in unserem Portfolio vorab festgelegte Versandkosten. Wir versenden Gemälde ab 100 € versandkostenfrei. Die Versandkosten für kundenspezifische Gemälde oder Großformate können variieren. Abhängig von Größe, Gewicht und Zielort.